První atletická sezóna úspěšně zahájena

18. září 2017, přesně po 6 měsících od oficiálního založení Atletického oddílu v Rožnově, byly zahájeny tréninky dětí počínaje předškolním věkem, přes I. a II. stupeň základních škol, až po […]